Her Alanda Etkili Not Tutma: Cornell Tekniği

Gün geçtikçe iletişim kanalları gelişiyor ve seçenekleri artıyorken duygular, düşünceler, davranışlar, akımlar ve insana dair her şeyin evrenselleşmesi, Dünya’nın diğer uçlarına da ulaşması, daha kısa sürelerde gerçekleşiyor. Ve ortaya konan bilgi birikimi insanlık tarihinde geçmiş zamanlara kıyasla oldukça hızlı artıyor. Bunun sonucu olarak da insanlar sürekli güncellenen dünya gerekliliklerine de uyum sağlamak zorunda kalıyor. Ve bu da artık insanların hayat boyu öğrenci olmaları anlamına geliyor. Başka bir motivasyon olarak da kişinin kendi meslek alanına dair doyum alma ve daha fazla kazanma ihtiyacı, kendisini rakiplerinden daha fazla ileri atma çabasına ve kendini geliştirmesine yol açıyor. Son yıllarda çevrim içi eğitim ve sertifikalandırma süreçlerinin (Coursera, udemy gibi) rağbet görmesinin en önemli sebeplerinden birisi de bu.

Hayatın her aşamasında öğrenme sürecinin istenen verimde gerçekleşebilmesi için gerekli olan şey aktif olmaktır. Öğretici tarafından aktarılan bilgilerin öğrenci tarafından alınabilmesi için dinleme sürecinde zihnin aktif olması gerekmekte. Peki bir dersi, semineri, toplantıyı ya da konuşmayı aktif bir dinleyici olarak öğrenmenin en önemli parçası nedir? Aktif olarak not tutmaktır. Kulak ile işitilenlerin bir davranış olarak kağıda dökmek beyinde yeni bağların oluşmasına sebep olacak, yazdıklarınızla kağıtta oluşan görünümden görsel hafızanıza da kaydedilecek. Böylelikle ilerleyen zamanlarda bu bilgileri hatırlanması daha kolay olacaktır.

Katıldığınız bir semineri ve konuşmacının dakikada 100’ü aşkın kelime kullandığını düşünelim. Ne kadar kısaltarak yazmaya çalışsanız dahi konuşmacının her söylediğini yazmak imkansızdır. Eğer böyle bir çabaya girerseniz aktarılan bilgileri etkili bir şekilde dinleyemez, yalnızca yazabilmek için dinlemiş olursunuz.

Bu konuda en çok kabul gören tekniklerden biri olan Cornell Tekniği, Cornell Üniversitesi’nde Profesör olarak görev yapan Walter Pauk’ tarafından 1940 yıllarda öğrencilerin anlama becerilerini artırmak amacıyla tasarlandı. Not tutmak için kullanılacak kağıdın dört temel bölüme ayrılarak kullanıldığı bu teknikte sıralı ve bütün olarak cümlelerin kağıda not düşülmesi yerine derste anlatılan bilgiler ilgili bölümlere kısaltmalar, semboller, maddeler ve şemalar kullanarak kaydedilir.

Cornell Tekniği Kağıda Yayılım
1: Ders esnasında alınan notlar en kısa sürede tekrar edilerek anahtar kelimeler çıkarılır.  2: Kendi ifadelerinizden oluşan, anahtar kelimeleri içeren bir özet yazılır.

Gördüğünüz gibi sayfanın en üst kısmı ders, konu ve tarih gibi hatırlatıcı ipuçları için; orta sağdaki kısım ise temel notların yazılması için; orta soldaki kısım işlenen ders ile ilgili sizin belirlediğiniz anahtar kelime ve ana fikirler için; en alt kısım ise anladığınız şekilde kendi cümlelerinizden oluşan bir özet için ayrılmış durumda.

Cornell Tekniği’nin uygulama aşamalarına geldiğimizde:

  1. Kaydetme (record): Önemli olduğuna inanılan bilgilerin orta sağ kısma kaydedilir.
  2. Kısaltma (reduce): Kaydedilen bilgilerin en kısa sürede tekrar edilerek anahtar kelimelerin belirlenmesi ve orta sol kısma yazılır.
  3. Tekrarlama (recite): Anahtar kelimelere bakılarak not edilen bilgilerin hatırlanıp hatırlanmadığı kontrol edilir.
  4. Yansıtma (reflect): Not alınan bilgilerin kişinin zihnindeki bilgiler ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir.
  5. Gözden Geçirme (review): İlk aşamalar sona erdikten sonra hızlı ve genel olarak tekrar edilir.
  6. Örnekleme (sample): Öğrenilen bilgilere dair derste sunulmamış başka örnekler verilir.

Son olarak Cornell Tekniği ile klasik not tutma davranışı arasındaki farkları incelediğimizde:

  • Klasik not tutmanın hafızada kalıcılığı ve hatırlanması Cornell tekniğine göre daha az duyu organına hitap etmesi sebebiyle daha düşüktür.
  • Klasik not tutma, Cornell Tekniği’ne göre daha fazla zaman alır.
  • Cornell Tekniği kişisel yaratıcılık ve beynin aktif olarak kullanımını içerirken; klasik not tutma kişinin yaratıcılığını ve beynini pasif bırakır.

Not alma davranışının son zamanlarda farklı çeşitlerinin ortaya çıkması, günlük, haftalık, aylık planlayıcılar kullanan insanların artması, bu planlayıcılar için yapılan tasarımların çeşitlenmesi ve özenilmesi gibi durumlar göz önünde bulundurulduğunda Cornell Tekniği’ni ve bireysel yaratıcılığa dayanan varyasyonlarını hayatın birçok alanında uygulamak mümkün olacaktır. İyi çalışmalar! 😀

Kaynakça ve İleri Okuma:

www.lsc.cornell.edu/notes.html

Bunları da Okuyabilirsin:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir